Nieuws uit de taxi branche

 • Kwetsbaren gratis met Uber naar vaccinatiecentrum 

  Het Rode Kruis is een samenwerking gestart met Uber om ervoor te zorgen dat iedereen veilig vervoerd kan worden naar het vaccinatiecentrum. Deze dienst is gratis voor kwetsbaren en anderen krijgen een korting van 25 procent. Het Rode Kruis helpt kwetsbare mensen al bij het halen van een vaccin. Uber helpt daar nu bij met […]

  The post Kwetsbaren gratis met Uber naar vaccinatiecentrum  first appeared on TaxiPro.

  Het Rode Kruis is een samenwerking gestart met Uber om ervoor te zorgen dat iedereen veilig vervoerd kan worden naar het vaccinatiecentrum. Deze dienst is gratis voor kwetsbaren en anderen krijgen een korting van 25 procent. Het Rode Kruis helpt kwetsbare mensen al bij het halen van een vaccin. Uber helpt daar nu bij met een budget van 100.000 euro, meldt het Algemeen Dagblad. Met toegankelijk en veilig vervoer naar vaccinatiecentra voor iedereen stelt het bedrijf belemmeringen weg te willen halen bij het halen van een prik.

  Er wordt een maximum van ritten per persoon gesteld. De kosten van de korting en de gratis ritten komen niet op de schouders van de chauffeurs te liggen. De korting wordt namelijk gedekt door Uber en de chauffeurs krijgen hun normale tarief.

  Alle Amerikanen gratis met Uber of Lyft

  Het vervoer naar de vaccinatiecentra wordt in Amerika voor iedereen gratis aangeboden door de regering. Hiervoor is een overeenkomst gesloten met de taxiplatforms Uber en Lyft, meldt de NOS. De wens is dat minstens 70 procent van de Amerikanen op 4 juli een prik heeft gehad. Op deze dag wordt namelijk Onafhankelijkheidsdag gevierd, wat traditioneel gepaard gaat met veel feestelijkheden. 

  Ondanks dat nog niet iedereen in de Verenigde Staten is gevaccineerd, daalt het aantal mensen dat de prik haalt. Daarom zette de regering eerder al gratis bier, een waardebon en gratis kaartjes voor een honkbalwedstrijd in als lokmiddel. Gratis vervoer naar het vaccinatiecentrum kan nu aan dit rijtje worden toegevoegd.

  The post Kwetsbaren gratis met Uber naar vaccinatiecentrum  first appeared on TaxiPro.
  12 May 12 2021, 12:02
  Dossier corona
  https://www.taxipro.nl/?p=66930
 • Nieuwe leiding KNV gaat voor trotse leden en meer geld voor zorgvervoer

  Carlo Cahn zal de rol van directeur van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) overnemen van Hubert Andela. De secretarisfunctie van KNV Zorgvervoer en Taxi komt in handen van Jantine Vochteloo. In een gesprek met TaxiPro blikken we met Hubert Andela terug op de afgelopen jaren en vertellen zijn opvolgers over hun toekomstplannen.  Hubert Andela begon in […]

  The post Nieuwe leiding KNV gaat voor trotse leden en meer geld voor zorgvervoer first appeared on TaxiPro.

  Carlo Cahn zal de rol van directeur van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) overnemen van Hubert Andela. De secretarisfunctie van KNV Zorgvervoer en Taxi komt in handen van Jantine Vochteloo. In een gesprek met TaxiPro blikken we met Hubert Andela terug op de afgelopen jaren en vertellen zijn opvolgers over hun toekomstplannen. 
  Hubert Andela begon in 2004 als secretaris van de afdeling Zorgvervoer en Taxi en werd in januari 2018 ook directeur van KNV. Een van de periodes die hem is bijgebleven, is het traject waarin KNV de Wet personenvervoer heeft helpen veranderen tussen 2006 en 2011. “Steden hadden geen bevoegdheden om de kwaliteit binnen de consumentenmarkt op peil te houden. Dit zorgde voor veel problemen. Zo waren er veel te veel aanbieders.”

  Dankzij de wetswijzigingen mochten de steden kwaliteitseisen gaan opleggen aan de vervoerders. “Natuurlijk zijn niet alle problemen hiermee weggenomen, maar dat het ons lukte om de wetswijziging unaniem aangenomen te krijgen in de Tweede Kamer is iets waar we als sector trots op mogen zijn.” 

  KNV is in de afgelopen jaren ook veel bezig geweest met het verbeteren van aanbestedingspraktijken voor het zorgvervoer. Zo werd en wordt ingezet op een goede naleving van de cao, zodat er niet wordt geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden. “Het kan niet zo zijn dat een bedrijf een beter bod doet omdat medewerkers niet goed worden betaald. Door de inzet van ‘ons’ Sociaal Fonds Mobiliteit heeft de sector de best gecontroleerde cao van het land.” Later werd ook samen met de vakbonden het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit opgericht, dat opdrachtgevers adviseert over hoe ze het beste hun zorgvervoer kunnen aanbesteden. 

  Trots gevoel creëren

  Carlo Cahn is sinds september 2013 actief bij KNV als secretaris van Busvervoer Nederland. Met het aantreden van Andela als directeur van de branchevereniging in 2018 werd hij adjunct-directeur. “Toen hebben we al een deel van de taken verdeeld. Dit ging altijd in goede harmonie”, stelt Cahn. “Het is voor mij dan ook een logische stap om deze rol van Hubert over te nemen.” 

  Tekst loopt door onder de foto. 

  Carlo Cahn, Foto: KNV
  Carlo Cahn

  Cahn dat KNV de laatste jaren een aantal richtingen is ingeslagen, waarvan een belangrijke de ontwikkeling van het MaaS-lab is. “Ik wil hiermee doorgaan en dit stimuleren.” Daarbij vindt Cahn het belangrijk dat bedrijven trots zijn om lid te zijn van de branchevereniging. “Dit is er bij een deel van de bedrijven al wel, maar bij een ander deel nog niet.” Hij legt uit dat het lidmaatschap vaak wordt gezien als iets dat verplicht is. “Ik zie het als uitdaging om er voor te zorgen dat zij die trots gaan krijgen, dat het fijn is om bij de club te horen.” 

  Begrip voor langere weg naar zero-emissie

  Jantine Vochteloo beheert als beleidsadviseur binnen KNV momenteel al meerdere dossiers met een afwisselende inhoud. Als secretaris Zorgvervoer en Taxi zal zij in samenspraak met het bestuur gaan coördineren wat er wordt gedaan voor deze zorgvervoer- en taxitak van de brancheverenging. 

  Ze ziet de gevolgen van de coronacrisis als een van de uitdagingen waarmee ze te maken gaat krijgen in haar nieuwe rol. “Hierdoor zit er bij veel gemeenten nog minder geld in de kas.” De aankomende secretaris stelt dan ook dat ze hoopt dat het volgende kabinet dit begrijpt en dat er meer geld voor het zorgvervoer beschikbaar gaat komen. “Ook zal het nieuwe kabinet begrip moeten hebben voor een lager tempo van het bereiken van zero-emissie zorgvervoer en consumententaxivervoer. Er zal minder geld zijn voor investeringen in nieuwe voertuigen.” 

  Belang van de werknemers

  Na zijn vertrek bij KNV zal Hubert Andela de overstap maken naar brancheorganisatie ZuivelNL, waar hij directeur wordt. Hiermee keert hij terug naar zijn roots in de landbouw- en levensmiddelensector. Voor KNV is het volgens hem belangrijk dat er ingezet blijft worden op een eerlijke marktwerking en een reële prijsvorming. “Daarin blijft altijd werk aan de winkel, want overheden die aanbesteden begrepen het niet altijd. De focus ligt vaak nog op dat het goed moet zijn voor de consument en dat het goedkoop moet. Maar het belang van het grote aantal werknemers en hun gezinnen, óók hun inwoners, moet ook blijvend voor het voetlicht worden gebracht.”

  The post Nieuwe leiding KNV gaat voor trotse leden en meer geld voor zorgvervoer first appeared on TaxiPro.
  12 May 12 2021, 08:12
  Ondernemen
  https://www.taxipro.nl/?p=66870
 • Zorgvervoer Rotterdam: nadruk op klanttevredenheid of toch prestatie-eisen?

  Het zorgvervoer in de gemeente Rotterdam is in 2016 op een minder gebruikelijke manier aanbesteed: samen met inschrijvers werd er gezocht naar de juiste invulling van het vervoer. Klanttevredenheid kwam daardoor centraal te staan en harde prestatie-eisen als stiptheid verdwenen naar de achtergrond.  De vraag heerst echter bij de gemeente of hiermee voldoende mogelijkheden zijn […]

  The post Zorgvervoer Rotterdam: nadruk op klanttevredenheid of toch prestatie-eisen? first appeared on TaxiPro.

  Het zorgvervoer in de gemeente Rotterdam is in 2016 op een minder gebruikelijke manier aanbesteed: samen met inschrijvers werd er gezocht naar de juiste invulling van het vervoer. Klanttevredenheid kwam daardoor centraal te staan en harde prestatie-eisen als stiptheid verdwenen naar de achtergrond.  De vraag heerst echter bij de gemeente of hiermee voldoende mogelijkheden zijn om ‘stevig te sturen’ als er dingen misgaan in het vervoer. 
  Hans Joosse, Geert Teisman en Arwin van Buuren van de afdeling Bestuurskunde en Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, hebben vier jaar onderzoek gedaan naar de nieuwe aanbestedingsvorm die is toegepast voor het zorgvervoer in 2016. “Eerst werd het vervoer in verschillende delen aanbesteed, met een contract voor elke doelgroep. Vanwege de decentralisatie in de zorg kwamen hier in 2015 nog meer doelgroepen bij, waardoor de gemeente besloot om naar één contract toe te gaan”, legt Joosse uit. 

  Om te peilen hoe dit geïntegreerde vervoer er uit moest zien, werd er een marktconsultatie uitgevoerd. Volgens Joosse ontstond er sterk de indruk dat de gemeente bij het opstellen van het bestek niet goed wist wat cliënten precies willen of nodig hebben. “Zo bleek uit cliëntenonderzoek stiptheid, dat vaak als harde prestatie-eis wordt gesteld bij het vervoer, maar voor een deel van de cliënten belangrijk te zijn. Communicatie wordt daarentegen veelal als belangrijker gezien.” 

  Welzijn van de cliënten voorop

  Omdat de gemeente zo veel mogelijk recht wilde doen aan de wensen en behoeften zoals in het cliëntenonderzoek naar voren waren gekomen, werd het vervoer aanbesteed aan de hand van een concurrentiegerichte dialoog. “Hierbij kreeg elke inschrijver in tien gespreksronden de kans om oplossingen om optimaal bij te dragen aan klanttevredenheid en andere beleidsdoelstellingen aan te dragen.” Dit werd volgens Joosse gedaan vanuit de gedachte dat zij uiteindelijk expert zijn en niet de aanbestedende partij. 

  Trevvel won de aanbesteding in 2017 en ging zich bij het vervoer richten op duurzaamheid en de sociale component aan het vervoer. “Trevvel wilde bijdragen aan het welzijn van de cliënten door te helpen bij het constateren van problematiek zoals eenzaamheid of depressiviteit.” Deze signalen kunnen vervolgens weer door worden gegeven aan sociaal-maatschappelijke partners, legt Joosse uit. “Zo zie je dat als aanbestedende diensten marktpartijen uitdaagt om creatief bij te dragen aan beleidsdoelstellingen, er innovaties kunnen ontstaan.” 

  Behoefte aan knoppen om aan te draaien

  Uit het onderzoek blijkt dat er tijdens de uitvoeringsfase toch spanningen zijn ontstaan binnen de gemeente over het feit dat klanttevredenheid centraal stond in plaats van de reguliere harde prestatie-indicatoren zoals stiptheid. “De vraag hoe objectief klanttevredenheid eigenlijk was begon intern te spelen. Vooral de wethouder en de raadsleden kregen steeds meer behoefte om aan de knoppen te draaien als het vervoer niet goed verliep.”

  Joosse concludeert dat dat er een politiek-bestuurlijke behoefte is om sterk op onderdelen van het vervoer, zoals stiptheid of reistijd, te sturen. “Wanneer er berichten zijn dat een busje te laat is gekomen, is de reflex om steviger te sturen op stiptheid en zo ‘aan de touwtjes te trekken’. Aan de andere kant weten we ook dat als je voornamelijk stuurt op stiptheid, je maar deels tegemoet komt aan de wensen van cliënten. ” De onrust bij de gemeente Rotterdam leidde er uiteindelijk toe dat harde indicatoren als stiptheid toch weer meer op de voorgrond kwamen te staan. 

  Ruimte geven en controle

  De onderzoekers tonen aan dat het risico hiermee weer groter wordt dat er op papier goed wordt gepresteerd, omdat er bijvoorbeeld op tijd wordt gereden, maar dat het achterliggende doel van de klanttevredenheid buiten beeld raakt. “De aandacht voor zaken als het welzijn van de cliënt dreigt hierdoor weer af te nemen, wat ook ten koste gaat van de kwaliteit van het vervoer.” 

  De bestuurskundigen concluderen dat de verbinding tussen enerzijds ruimte geven aan vervoerders en het leveren van maatwerk, en anderzijds controle en bestuurlijke grip, gevonden kan worden door meer ontmoetingsruimte te creëren waarin ambtenaren, Trevvel als vervoerder en raadsleden hun perspectieven en belangen kunnen delen. 

  Binnenkort zal er een eerste gesprek plaatsvinden waarbij ook de onderzoekers aanwezig zijn. “Er moet bekeken worden hoe klanttevredenheid nagestreefd kan blijven worden en er tegelijk ruimte wordt gegeven aan de wens tot sturing en verantwoording. Zo kun je proberen om ‘hitting the target, hitting the point’ te bereiken.”

  Lees ook:

  The post Zorgvervoer Rotterdam: nadruk op klanttevredenheid of toch prestatie-eisen? first appeared on TaxiPro.
  12 May 12 2021, 07:45
  Contractvervoer
  https://www.taxipro.nl/?p=66887
 • Nieuw congres over volgende stap in laadinfrastructuur

  Het aantal elektrische voertuigen in Nederland groeit sterk, maar die moeten wel allemaal kunnen opladen. De eerste editie van het online Congres Laadinfra ’21 op 1 juni gaat over de enorme uitdagingen die elektrificering met zich meebrengt op het vlak van laadinfrastructuur. Wie speelt welke rol bij het realiseren en beheren van laadinfra? Hoe weet […]

  The post Nieuw congres over volgende stap in laadinfrastructuur first appeared on TaxiPro.

  Het aantal elektrische voertuigen in Nederland groeit sterk, maar die moeten wel allemaal kunnen opladen. De eerste editie van het online Congres Laadinfra ’21 op 1 juni gaat over de enorme uitdagingen die elektrificering met zich meebrengt op het vlak van laadinfrastructuur.
  Wie speelt welke rol bij het realiseren en beheren van laadinfra? Hoe weet een beleidsmaker wat hij of zij moet doen en laten? Kan het netwerk de veel sterkere vraag naar stroom wel aan? Welke slimme oplossingen zijn er? En is laden nog wel nodig over twintig jaar? Tijdens dit congres gaan zo’n twintig toonaangevende sprekers de diepte in om de volgende stap te zetten in laadinfra.

  Programma

  Dit gebeurt tijdens plenaire presentaties, parallel-sessies en een afsluitend debat. Sprekers zijn onder andere:

  • Ger Baron (gemeente Amsterdam) over elektrisch vervoer als versneller van veel duurzame veranderingen in steden;
  • Marisca Zweistra (ElaadNL) over onderzoek om het laden van auto’s slim aan te sturen en een vangnet om het stroomnet te beschermen;
  • Nils Rosmuller (Instituut Fysieke Veiligheid) over de risico’s en beheersmaatregelen van laadinfrastructuur;
  • Mattheo van der Moolen (Royal HaskoningDHV) over een methode om de laadbehoefte van verschillende voertuigen en doelgroepen in te schatten;
  • Nancy Kabalt-Groot (Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur) over de ambities en invulling van publiek laden;
  • Bekijk het volledige programma hier.

  Netwerken

  Het Congres Laadinfra ’21 is interessant voor alle professionals die met laadinfrastructuur te maken hebben of krijgen. Van gemeenten en fleetmanagers tot autofabrikanten en netbeheerders. Inmiddels hebben zich al deelnemers van meer dan honderd organisaties aangemeld.

  Zij kunnen elkaar ook in deze tijd op verschillende manieren ontmoeten, netwerken en nieuwe contacten opdoen. Zo kunnen deelnemers zelf selecteren met wie ze één op één verder willen praten. Het online platform waar het evenement plaatsvindt wordt bovendien al een een paar dagen voor het congres geopend om te netwerken. Aanmelden kan via de registratiepagina.

  The post Nieuw congres over volgende stap in laadinfrastructuur first appeared on TaxiPro.
  12 May 12 2021, 06:08
  Innovatie
  https://www.taxipro.nl/?p=66868
 • Carlo Cahn wordt nieuwe directeur KNV

  Carlo Cahn zal per 1 juni Hubert Andela opvolgen als directeur van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Jantine Vochteloo neemt de functie van secretaris Zorgvervoer en Taxi over. Cahn werkt sinds september 2013 bij KNV als secretaris van de vereniging Busvervoer Nederland. Deze functie zal hij blijven vervullen. Voordat Cahn bij KNV aantrad was hij werkzaam […]

  The post Carlo Cahn wordt nieuwe directeur KNV first appeared on TaxiPro.

  Carlo Cahn zal per 1 juni Hubert Andela opvolgen als directeur van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Jantine Vochteloo neemt de functie van secretaris Zorgvervoer en Taxi over.
  Cahn werkt sinds september 2013 bij KNV als secretaris van de vereniging Busvervoer Nederland. Deze functie zal hij blijven vervullen. Voordat Cahn bij KNV aantrad was hij werkzaam voor verschillende brancheverengingen, zoals Transport en Logistiek Nederland en de veiligheidsbranche.

  KNV-voorzitter Bertho Eckhardt stelt blij te zijn dat Cahn de directeurstaken over zal nemen. “Hij kent onze sectoren van binnen en buiten, heeft een breed netwerk en zorgt voor de continuïteit die onze branches door de coronacrisis op dit moment nodig hebben.”

  Vereniging in goede handen

  Met het vertrek van Andela kwam ook de secretarisfunctie bij KNV Zorgvervoer en Taxi vrij. Dit zal dus ingevuld worden door Jantine Vochteloo. Volgens Eckhardt kent Vochteloo alle facetten van het zorgvervoer en de taxiwereld tot in de details. “Haar ervaring loopt van het afsluiten van de cao’s tot het kwaliteitsbeleid in de opstapmarkt.” Volgens hem is de vereniging bij haar in goede handen.

  Hubert Andela verlaat na zeventien jaar KNV en gaat aan de slag gaan als directeur van brancheorganisatie ZuivelNL. Hij keert hiermee na vele jaren terug naar zijn roots in de landbouw- en levensmiddelensector.

  The post Carlo Cahn wordt nieuwe directeur KNV first appeared on TaxiPro.
  11 May 11 2021, 10:18
  Ondernemen
  https://www.taxipro.nl/?p=66857
 • Uber start in Arnhem en Nijmegen met steun van lokale taxibedrijven

  In Arnhem en Nijmegen kan men voortaan een UberX-rit boeken. Citax Nijmegen Electric is een van de taxibedrijven die deze ritten zal aanbieden. UberX is een goedkopere taxidienst dan de standaard Uber, omdat de auto’s waarmee wordt gereden kleiner zijn en dus lagere kosten hebben. Aan de hand van gesprekken met chauffeurs en het aantal […]

  The post Uber start in Arnhem en Nijmegen met steun van lokale taxibedrijven first appeared on TaxiPro.

  In Arnhem en Nijmegen kan men voortaan een UberX-rit boeken. Citax Nijmegen Electric is een van de taxibedrijven die deze ritten zal aanbieden.

  UberX is een goedkopere taxidienst dan de standaard Uber, omdat de auto’s waarmee wordt gereden kleiner zijn en dus lagere kosten hebben. Aan de hand van gesprekken met chauffeurs en het aantal keren dat de app wordt geopend in Arnhem en Nijmegen, heeft Uber geconstateerd dat er vraag was naar de taxidienst in deze steden. Met de lancering wil het bedrijf onder andere een bijdrage leveren aan het verminderen van privébezit van auto’s.

  Citax Nijmegen Electric is een eenmanszaak die rijdt voor partijen die duurzaam vervoer bieden. “De groene tak van Uber, Uber Green, wordt tot nu toe alleen nog in Amsterdam en Rotterdam aangeboden”, legt eigenaar Richard Thijssen uit. “Omdat Uber deze dienst bij voldoende elektrische voertuigen in de omgeving straks ook hier beschikbaar wil stellen, zijn we de samenwerking aangegaan.”

  Ook voor Bolt rijden

  Er ontstaat geregeld ophef rondom te taxidienst. Zo heeft vakbond FNV een rechtszaak aangespannen tegen Uber omdat het bedrijf volgens hen taxichauffeurs voor zich laat werken als zelfstandigen terwijl het in werkelijkheid werknemers zijn. Ook zijn taxibedrijven niet altijd te spreken over de komst van Uber in de stad waar zij gevestigd zijn. Zo verenigden Groningse taxibedrijven zich eerder tegen de komst van Uber in Groningen.

  Het Nijmeegse taxibedrijf staat daarentegen open voor dergelijke taxiplatforms. “We willen meegaan met innovaties. Als Bolt hier lanceert, willen we ook daarvoor gaan rijden.” Daarbij denkt Thijssen dat Uber een kwaliteitsslag heeft gemaakt en het bedrijf de toekomst heeft. “Het bedient een bepaald type klant. Vooral toeristen en jongeren maken hier veel gebruik van. Wij willen hen ook bedienen.” Ook zijn de tarieven van Uber volgens hem redelijk. “Wij kunnen hier voor rijden, mede omdat we als elektrisch taxibedrijf niet hoeven te tanken en dus voordeliger uit zijn.”

  Verdeelde reacties vanuit de branche

  Uber is in gesprek gegaan met de taxiondernemers in de omgeving en de reacties waren volgens Thijssen verdeeld. “Sommigen kijken de kat uit de boom maar er zijn ook voldoende ondernemers geweest die zich wel bereid hebben getoond.” Net als dat ondernemers zelf mogen kiezen of ze zich aansluiten, benadrukt hij dat ook de klant de keuze blijft hebben of er een rit via Uber of via een andere weg wordt geboekt.

  The post Uber start in Arnhem en Nijmegen met steun van lokale taxibedrijven first appeared on TaxiPro.
  11 May 11 2021, 06:22
  Straattaxi
  https://www.taxipro.nl/?p=66841
 • Touringcarbedrijf Ghielen doet proef met dagtochten

  Touringcarbedrijf Ghielen gaat na vijftien maanden zonder dagtochten of meerdaagse reizen van start met zogenaamde try-out dagtochten. Als de reizen goed verlopen wil het bedrijf ze vaker gaan organiseren. Dagelijks staat nog steeds het grootste deel van de touringcars van Ghielen stil op het bedrijfsterrein in Beringe, terwijl ze normaal rond deze tijd volop zouden […]

  The post Touringcarbedrijf Ghielen doet proef met dagtochten first appeared on TaxiPro.

  Touringcarbedrijf Ghielen gaat na vijftien maanden zonder dagtochten of meerdaagse reizen van start met zogenaamde try-out dagtochten. Als de reizen goed verlopen wil het bedrijf ze vaker gaan organiseren.
  Dagelijks staat nog steeds het grootste deel van de touringcars van Ghielen stil op het bedrijfsterrein in Beringe, terwijl ze normaal rond deze tijd volop zouden moeten rijden. Omdat de vraag vanuit de klanten steeds groter werd, heeft het bedrijf nu besloten om twee try-out dagtochten te gaan organiseren.

  Jos Schoonheim, commercieel manager bij Ghielen, legt uit dat het gaat om dagtochten met een grote touringcar. “We geven dertig personen de mogelijkheid om te touren met een gids door De Peel en Zuid-Limburg. Mensen hoeven tijdens de rit de bus niet uit en krijgen van ons te eten en te drinken aangeboden.” 

  Angst wegnemen

  Met de dagtochten hoopt Ghielen de angst om te reizen met de touringcar door corona helemaal weg te nemen. “Door te laten zien dat het veilig kan, hopen we hen weer vaker de bus in te krijgen.” Zo wordt er onder andere gewerkt met gezondheidsverklaringen, mondkapjes en andere hygiënemaatregelen. Daarbij worden er anders dan de toegestane 45 personen, maar dertig personen toegelaten.

  Meteen animo

  De eerste rit door De Peel zal woensdag 19 mei plaatsvinden en woensdag 26 mei wordt de reis door Zuid-Limburg georganiseerd. Afgelopen donderdag heeft het bedrijf de tochten aangekondigd in een nieuwsbrief. “We kregen al meteen telefoontjes van mensen die zich wilden aanmelden. Er zijn nog wat plekken vrij, maar ik heb zeker het idee dat we beide bussen vol krijgen. Dat is heel fijn.” 

  Schoonheim stelt dat zijn bedrijf wel reizen heeft georganiseerd voor dit jaar, maar minder dan normaal. “Eerst willen wij met deze reizen mensen over de streep trekken om aan te tonen dat het allemaal goed kan gaan. Dan kunnen we hopelijk weer meer gaan organiseren.”

  The post Touringcarbedrijf Ghielen doet proef met dagtochten first appeared on TaxiPro.
  10 May 10 2021, 12:03
  Touringcar
  https://www.taxipro.nl/?p=66821
 • Goedkope driewielier Huprr wil uitbreiden naar tien steden

  De Wet personenvervoer geldt voor voertuigen vanaf vier wielen. Om de regels te ontwijken en vervoer goedkoper aan te kunnen bieden in Rotterdam, liet Erhan Kolcuoglu daarom de driewieler Huprr ontwikkelen. Wegens succes wil het bedrijf nu uitbreiden naar nog eens tien steden.  Kolcuolgu pakte jarenlang voor zijn werk regelmatig de taxi, vertelt hij in […]

  The post Goedkope driewielier Huprr wil uitbreiden naar tien steden first appeared on TaxiPro.

  De Wet personenvervoer geldt voor voertuigen vanaf vier wielen. Om de regels te ontwijken en vervoer goedkoper aan te kunnen bieden in Rotterdam, liet Erhan Kolcuoglu daarom de driewieler Huprr ontwikkelen. Wegens succes wil het bedrijf nu uitbreiden naar nog eens tien steden. 
  Kolcuolgu pakte jarenlang voor zijn werk regelmatig de taxi, vertelt hij in een interview met ondernemersplatform MT/Sprout. Hij vond de kosten echter veelal te hoog. Hij kwam erachter dat de prijs onder meer wordt opgedreven door taxivergunningen, de aanschaf van blauwe platen, een taximeter, een chauffeurspas, leasekosten en de aansluiting bij een taxicentrale.

  Toen ontdekte Kolcuolgu dat de regels uit de Wet personenvervoer 2000 alleen opgaan voor taxi’s met vier of meer wielen. Daarom besloot hij eind 2017 een Ford Ka om te laten bouwen tot een driewieler. De auto werd gepatenteerd en uiteindelijk concludeerde de Rijksdienst voor het Wegverkeer dat het voertuig de weg op mocht.

  Alleen binnen de stad

  Naast personen vervoert Huprr, verwijzend naar ‘Huur PRive Rit’, ook goederen en maaltijden. In gesprek met TaxiPro vertelt Kolcuolgu dat hij zijn bedrijf geen taxibedrijf noemt omdat het voor de wet geen taxi is. Ook stelt hij dat Huprr anders is dan reguliere taxi’s omdat het alleen ritten binnen de stad aanbiedt. “Waar reguliere taxibedrijven korte ritten meestal niet interessant vinden, vinden wij dat juist wel.” Met lage prijzen wil Kolcuolgu mensen stimuleren om de eigen auto te laten staan als zij zich willen verplaatsen in de stad, en daar op deze wijze de drukte en uitstoot te verminderen.

  Uitbreiding

  De ondernemer legt uit dat het eerste doel is om uit te breiden naar tien steden in Nederland. “Welke steden is afhankelijk van waar geïnteresseerde franchisenemers vandaan komen.” Hij stelt dat chauffeurs zich niet aanmelden voor ritten net als bij Uber, maar dat iedere Huprr-frachisenemer op zichzelf de ritten die in de eigen stad geboekt worden zal gaan rijden. Uiteindelijk hoopt Kolcuolgu zijn franchiseformule ook binnen Europa te kunnen realiseren.

  Lees ook: 

  The post Goedkope driewielier Huprr wil uitbreiden naar tien steden first appeared on TaxiPro.
  10 May 10 2021, 07:09
  Ondernemen
  https://www.taxipro.nl/?p=66768
 • Bruseco start eerste masteropleiding voor directiechauffeurs

  Opleidingsinstituut Bruseco heeft op 1 mei een masteropleiding voor directiechauffeurs geïntroduceerd. Hiermee kunnen kandidaten direct aan de slag in het bedrijfsleven en bij de overheid. Als startsein voor de opleiding kreeg Bruseco een nieuw lesvoertuig overhandigd: een elektrische limousine van BMW. De overhandiging van het nieuwe instructievoertuig, een BMW 745 E door Corné Bos van […]

  The post Bruseco start eerste masteropleiding voor directiechauffeurs first appeared on TaxiPro.

  Opleidingsinstituut Bruseco heeft op 1 mei een masteropleiding voor directiechauffeurs geïntroduceerd. Hiermee kunnen kandidaten direct aan de slag in het bedrijfsleven en bij de overheid. Als startsein voor de opleiding kreeg Bruseco een nieuw lesvoertuig overhandigd: een elektrische limousine van BMW.
  De overhandiging van het nieuwe instructievoertuig, een BMW 745 E door Corné Bos van EKRIS aan Paul Brussaard, eigenaar van Bruseco, was het startpunt voor de nieuwe opleiding. Het voertuig wordt iedere twee jaar vervangen, zodat er altijd gereden wordt in een voertuig voorzien van de nieuwste technieken. “Iedere chauffeur die bij Bruseco is opgeleid kan hier bewust mee omgaan. Hierin wordt je Master, een meester”, vertelt Brussaard.

  Master Privéchauffeur

  Een aparte discipline wordt de Master Privéchauffeur opleiding. Het vak privéchauffeur wijkt op een aantal disciplines af van het vak directiechauffeur, waardoor nu ook deze discipline kan worden getraind. Een privéchauffeur werkt in de privésfeer van de opdrachtgever, wat om extra vaardigheden en garanties vraagt. Bruseco verwacht deze opleiding na de zomer aan te bieden

  4.500 opdrachtgevers

  Op de startdag 1 mei was het precies 31 jaar geleden dat Paul Brussaard begon met zijn eerste onderneming Brussaard Chauffeursdiensten. Hiermee heeft hij meer dan 4.500 opdrachtgevers voorzien van directiechauffeurs en privéchauffeurs. Er is meerdere keren voor diverse presidenten zoals Obama gewerkt, de Europese Commissie, koningshuizen en vele andere cliënten die voor honderd procent moeten kunnen vertrouwen op hun chauffeur.

  The post Bruseco start eerste masteropleiding voor directiechauffeurs first appeared on TaxiPro.
  7 May 07 2021, 09:07
  Innovatie
  https://www.taxipro.nl/?p=66772
 • Verlies rechtszaak in VK kost Uber 500 miljoen

  De omzet van Uber viel in het eerste kwartaal van dit jaar lager uit dan dezelfde periode vorig jaar. Het feit dat tienduizenden chauffeurs in het Verenigd Koninkrijk meer rechten hebben gekregen speelt hierin een grote rol.   Het Britse Hooggerechtshof oordeelde in februari dat taxichauffeurs van Uber geen zelfstandigen zijn. Deze uitspraak had als gevolg […]

  The post Verlies rechtszaak in VK kost Uber 500 miljoen first appeared on TaxiPro.

  De omzet van Uber viel in het eerste kwartaal van dit jaar lager uit dan dezelfde periode vorig jaar. Het feit dat tienduizenden chauffeurs in het Verenigd Koninkrijk meer rechten hebben gekregen speelt hierin een grote rol.  

  Het Britse Hooggerechtshof oordeelde in februari dat taxichauffeurs van Uber geen zelfstandigen zijn. Deze uitspraak had als gevolg dat Uber-chauffeurs in het Verenigd Koninkrijk onder meer recht kregen op het minimumloon en betaald verlof. Naar schatting gaat het om zo’n zeventigduizend chauffeurs. 

  Als gevolg van deze uitspraak zal het bedrijf nog maanden bezig zijn met het afwikkelen van claims van chauffeurs die ritten voor het taxiplatform hebben gereden, schrijft NRC Handelsblad. Hiervoor heeft Uber 600 miljoen dollar (bijna 500 miljoen euro) opzijgezet. Met 2,9 miljard dollar viel de totale omzet 11 procent lager uit dan dezelfde periode vorig jaar. 

  38 procent minder omzet uit taxiritten

  De coronacrisis heeft er verder toe geleid dat de opbrengsten van taxiritten met 38 procent daalden. De omzet uit het bezorgen van maaltijden steeg daarentegen met 166 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en de lockdown in het Verenigd Koninkrijk is beëindigd, verwacht Uber de komende maanden weer meer taxiritten te maken.

  The post Verlies rechtszaak in VK kost Uber 500 miljoen first appeared on TaxiPro.
  7 May 07 2021, 06:26
  Ondernemen
  https://www.taxipro.nl/?p=66795